Om Bensinbolaget.se    Olika drivmedel    Så här sätts priset          Annonsera      Kontakta oss
Bensin Miljöklass 1
Vår Bensin Miljöklass 1 anpassas efter säsong och har därför goda startegenskaper året runt, sommar som vinter. Bensinen har också goda förbränningsegenskaper och innehåller en rengörande tillsats för att hålla motorn ren. Bensin i miljöklass 1 är motorbränsle avsett för bensinmotorer med två- och fyrtaktsteknik och för katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel.

OKQ8 Diesel Miljöklass 1
Diesel innehåller upp till 40 % förnybar diesel, vilket beräknas ge ca 35 % mindre CO2-utsläpp jämfört med 100 procent fossilt bränsle. Men det är inte den enda miljömässiga fördelen. Med en fortsatt bibehållen prestanda och optimal förbränning hela bilens liv håller du utsläppen så små och bränsleåtgången så låg som möjligt.

Etanol E85
Etanol E85 är ett motorbränsle för fyrtaktsmotorer av s.k. Flexible Fuel Vehicles (FFV) typ. Dessa är anpassade för att använda etanol som drivmedel. Användning i andra typer av motorer rekommenderas inte. Bränslet består av etanol, bensin miljöklass 1 och denatureringsmedel. Under sommartid innehåller Etanol E85 ca 85 % Etanol och under vintertid ca 76 %. Skälet till detta är att FFV bilar ska gå att starta utan motorvärmare vid kyla och en ökad inblandning av bensin i etanolen gör detta möjligt.
Copyright © 2005 - 2017 Bensinbolaget.se, Alla rättigheter förbehålles.